تبلیغات
قند پارسی - غزلیات شادان شهرو

غزلیات شادان شهرو

29 خرداد 93 22:12

نویسنده : قند پارسی

 

 

بیشتر این غزلیات حاصل طبع آزمایی های اولیـه ام  در دنیای شعر و شاعری می باشند

و مربوط هستند به اواسط دهه ی 60 الی اواسط دهه ی 70 خورشیدی .زبان این اشعار

قدیمی و سرشار از ناپختگی هاست .اگرعمری بود دست به تغییر و تعویض و تبدیل ابیات

خواهم زد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 7 فروردین 95 13:53