تبلیغات
shadan blog - قسمت چهارم / در باب تمرکز در معشوق

قسمت چهارم / در باب تمرکز در معشوق

21 مهر 95 01:14

نویسنده : قند پارسی
قسمت چهارم / در باب تمرکز در معشوق
دل سادهء عاشقان جـوان 
همی فارغ است از زمان و مكان

خوشا آنكه اودر تب عشق سوخت 
به جُز یار چشم از همه غیر دوخت

درین عرصه باشدكسی مرد عشق 
كه باشد به دل اندرش درد عشق 

تو مغروری و طبع گُستـاخ تو 
بخواهد شکستن همی شــاخ تو

همانا شنیدم ز شاهان پیش 
چو خُسرو نَبُد كس پی كام خویش

چو عاشق شُد آن شاه گردن فَراز 
به شیرین كه بـُد ماه ارمن به ناز

نه كام دل آسان به چنگ آمدش 
كه جان برلب و دل به تنگ آمدش

پناه دلِ شَه به شاپور بود 
كه چشم خرِد بین شَه كور بود

به شیرین رُخی گشت پرویزمست 
به زانو در آورد و شاخش شكست

چنان عشق شمع طرب ساختش 
كه آخر سر از شاهی انداختش


  


دیدگاه ها : نظرات