تبلیغات
قند پارسی - فراموشم نخواهی شد

فراموشم نخواهی شد

20 مهر 95 22:32

نویسنده : قند پارسی

.
.
.
.


تو را دیدم ...
دهان بُگشود , چشمانم .
.
در آن شب که نسیمِ کوچه باغِ مهرورزی , یاس افشان بود ...
همان شب که ,خُدا هم , در میانِ کوچه ها , گیسو پریشان بود .
.
.
من از دَم سَردی ِ آن انجمادی که نگاهت داشت, دانستم ...
که گرمابخش ِ آغوشم , نخواهی شُد .
نمی دانم , چرا تا این زمان در خاطرم سبزی ...
نمیدانم , چرا در خاطرت , زردم ...
فراموشت شُدم .. امّا .. فراموشم , نخواهی شُد .
.
.
.
شادان شهرو 


دیدگاه ها : نظرات